Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Caracs, Venezuela este realizată din lemn în stilul maramureşean al secolelor XIII-XIV. Pictarea bisericii a fos inceputa de soţii Hor­ju si terminata de Titiana Popa si Mihaela Profiriu-Mate­escu. “Toată pictura actuală în stil neobizantin, în ulei, este uniformă, nu poţi deosebi că aici a fost lucrarea mai multor mâini”, spune părintele Costică Popa.